Miljøet er vigtigt for alle – også for Norfolk

Vi arbejder efter de miljøforskrifter, der til enhver tid er gældende i dansk lovgivning – herudover har vi ekstra fokus på såvel det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

I Norfolk tillægger vi det fysiske arbejdsmiljø meget stor betydning. Gode arbejdsforhold er af afgørende betydning for trivslen blandt vore medarbejdere. Vi bestræber, at vore medarbejdere arbejder i et sundt og sikkert miljø. Vi følger Arbejdstilsynets anbefalinger i alle forhold.

Det psykiske arbejdsmiljø er ligeledes under konstant stor bevågenhed hos Norfolk. Mange af vore medarbejdere er “alene” under udførelsen af det daglige arbejde og vore arbejdsledere bruger derfor tid til personlig kontakt af såvel faglig som social karakter. Så der skal tales om andet end “bare” arbejdet når vore serviceledere kommer forbi.

Belastning af miljøet – når det gælder rengøringsartikler vælger vi i videst muligt omfang Svanemærkede eller tilsvarende produkter til den daglige rengøring.

Produkterne er testet og fundet som dem der bedst beskytter miljøet.

Norfolk arbejder omhyggeligt med valg af produkter og korrekt dosering ved anvendelse. Vi vælger endvidere metoder og materialer, der belaster miljøet mindst muligt.

Norfolk – det er enkelt – det er rent – det er klart!