For at fastholde personalet tilstræber Norfolk at tilbyde gode arbejdsforhold, der i vid udstrækning tager hensyn til den enkeltes evner og behov. Vi gør en stor indsats for at skabe fuldtidsstillinger til de medarbejdere der ønsker dette, men ønsker du deltid, er der også muligheder for dette.

Norfolk tager udgangspunkt i et positivt og ligeværdigt menneskesyn. Den enkelte medarbejders styrker og positive sider bliver fremhævet samtidig med vi udvikler de færdigheder du måske på nuværende tidspunkt mangler i forhold til jobfunktionen.

Vore medarbejdere uddannes til at kunne bære et stort ansvar overfor kunden bl.a. i forbindelse med synlighed og åben dialog.

Vi kræver af vore medarbejdere en høj grad af kvalitetsbevidsthed, ansvarlighed, ærlighed, selvstændighed, fleksibilitet, samt en positiv indstilling til uddannelse – samt de kan fremvise en ren straffeattest.

Norfolk – det er enkelt – det er rent – det er klart.