Samfunds- og socialt ansvar

 

I Norfolk mener vi, at tage samfund- og socialt ansvar, er en naturlig del af at drive vores forretning – og er med til at skabe vores succes.

Det praktiserer vi ud fra følgende principper:

 • at vores medarbejdere arbejder i et sundt og sikkert miljø – gode arbejdsforhold er af afgørende betydning for trivsel blandt vores medarbejdere
 • at tilrettelægge arbejdet, så der tages højde for de særlige behov, som nogle medarbejdere kan have på grund af eksempelvis sygdom
 • at sikre et godt arbejdsmiljø og håndtere sygefravær med henblik på at forebygge, at medarbejderne nedslides
 • at åbne dørene for ledige, der står på kanten af arbejdsmarkedet, i arbejdsprøvning, løntilskud eller jobs på ordinære vilkår
 • at gennemgå de sikkerhedsmæssige konsekvenser for vores indkøb af materiel og produkter, så vi undgår skader på vores medarbejdere og samarbejdspartnere
 • at oplære medarbejdere i brugen af materiel samt håndtering af midler
 • at gennemgå sikkerhed- og miljøforhold med vores medarbejdere
 • at belaste vores miljø mindst muligt, er også en høj prioritet i vore daglige arbejde – vi vælger endvidere metoder og materialer, der belaster miljøet mindst muligt
 • at reducere vandforbruget, både i vores arbejde hos vores kunder samt på vores kontorer
 • at tilrettelægge vores transport således vi kan medvirke til en reducering af CO2-udslip
 • at i videst muligt omfang anvender vi miljørigtige produkter og udstyr – vi anvender Svanemærket produkter eller tilsvarende produkter til den daglige rengøring
 • at reducere emballageaffald fra vores produkter

Ved hyppig og vedvarende sygdom, inviteres medarbejderen til en fraværssamtale, med henblik på at vurdere dels det arbejdsmiljø, han/hun arbejder under, og dels medarbejderens generelle arbejdsevne.

Ved delvis tab af arbejdsevne forsøger vi at omplacere medarbejderen eller tilbyde nedsat arbejdstid. Der kan eventuelt aftaltes skånehensyn ved at fjerne de mest belastende funktioner.

Personer med nedsat arbejdsevne placeres om muligt i ansættelse, såfremt forholdene tillader det, ligesom vi også giver mulighed for at placere personer i fleksjob.

Med henblik på at rekruttere potentielle medarbejdere, inden for forskellige personalegrupper, er Norfolk i løbende kontakt med Kommunens Jobcenter.

Norfolk er aktiv deltager inden for mange områder, der har til formål at fastholde flest mulige på arbejdsmarkedet. Vi er medlem af flere netværk og har til stadighed et nært samarbejde med de lokale offentlige myndigheder i forhold til: Integration, job-prøvning, fleksjob o. lign.

Vi arbejder efter de miljøforskrifter, der til enhver tid er gældende i dansk lovgivning – herudover har vi ekstra fokus på såvel det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

I Norfolk tillægger vi det fysiske arbejdsmiljø meget stor betydning. Gode arbejdsforhold er af afgørende betydning for trivslen blandt vore medarbejdere. Vi bestræber, at vore medarbejdere arbejder i et sundt og sikkert miljø. Vi følger Arbejdstilsynets anbefalinger i alle forhold.

Det psykiske arbejdsmiljø er ligeledes under konstant stor bevågenhed hos Norfolk. Mange af vores medarbejdere er “alene” under udførelsen af det daglige arbejde og vores ledere bruger derfor tid til personlig kontakt af såvel faglig som social karakter. Så der skal tales om andet end “bare” arbejdet når vores ledere kommer forbi.

Belastning af miljøet – når det gælder rengøringsartikler vælger vi i videst muligt omfang Svanemærkede eller tilsvarende produkter til den daglige rengøring. Produkterne er testet og fundet som dem der bedst beskytter miljøet.

Norfolk arbejder omhyggeligt med valg af produkter og korrekt dosering ved anvendelse. Vi vælger endvidere metoder og materialer, der belaster miljøet mindst muligt.