Norfolk vil skabe en attraktiv arbejdsplads for nuværende og kommende medarbejder, for derigennem at knytte medarbejderne til Norfolk.

På personaleområdet er vores vision således, at skabe en attraktiv arbejdsplads og en stærk tilknytning til Norfolk blandt medarbejderne. Det vil vi opnå ved at efterleve de mål, vi har opstillet for området:

Tilfredshed med arbejdsopgaver og funktioner

Medarbejderen skal kunne opnå en grundlæggende tilfredshed med de arbejdsopgaver, som han/hun udfører. Der stilles krav til medarbejderen om villighed til forandring og udvikling. Derfor får medarbejderen mulighed for såvel faglig som personlig udvikling.

Medindflydelse på egen jobfunktion

Inden for realistiske rammer skal den enkelte medarbejder opleve mulighed for at påvirke tilrettelæggelsen af sit eget arbejde og medindflydelse på beslutninger, der vedrører dette.

Information på tværs

Alle medarbejdere skal opleve, at de får de informationer, som de har brug for. Det gælder både informationer, som er nødvendige for udførelsen af den enkeltes arbejde, men også informationer, som medvirker til et større indblik i, hvad der sker i Norfolk.

Skabe en arbejdskultur, hvor alle medarbejdere føler sig værdsatte

Den enkelte medarbejder skal føle sig som en vigtig del af helheden, og føle, at hans/hendes arbejde, gør en forskel.