Norfolk kvalitetspolitik er direkte afledt af den vision for Norfolk og kan kort beskrives med følgende målsætninger.

  • ”Norfolks samarbejdspartnere skal kontinuerligt opleve at de leverede serviceydelser er i nøje overensstemmelse med det til enhver tid gældende aftalegrundlag.”
  • ”Herudover opfatter vi det som grundlæggende at ”den hårde” kvalitet – selve ydelsen – til stadighed suppleres med fleksibilitet og imødekommenhed i alle forhold over for vores samarbejdspartnere i det daglige samarbejde.”
  • ”I dagligdagen fokuserer vi meget på størst mulig motivering og uddannelse af vort personale, da dette i sidste ende danner basis for at den aftalte kvalitet leveres – vel at mærke med et smil.”

Kvalitetsstyring

Vi arbejder løbende med egentlig kvalitetsstyring på alle vore arbejdspladser.

Ud over den grundlæggende instruktion, personlig kontakt og opfølgning mellem leder og den enkelte medarbejder er følgende grundlæggende for vor kvalitetsstyring i praksis:

  • Klare og entydige arbejdsplaner for de enkelte arbejdsområder.
  • Løbende dialog mellem den ansvarlige leder og vores samarbejdspartner.
  • Egentlige formaliseret måling af kvaliteten af den leverede ydelse på konkrete lokaler/områder – se ”Kvalitetsvurderingsskema”. Disse målinger foregår på udvalgte og repræsentative lokaletyper på det enkelte område.

Frekvens og omfang af disse målinger aftales individuelt med den enkelte samarbejdspartner og tilpasses de konkrete forhold på arbejdspladsen.